АКТИВНО УЧЕШЋЕ
ActivePartipation

Укључите се у виртуалну изложбу НСИТ остварите свој лични допринос кроз сопствену интерпретацију изложених предмета, постављењем везе до интернет стране са корисним информација о предмету или додавањем линка до видео фајла на сајту yоутубе. Коментари на линкове и описи предмета који садрже увредљиве речи, и поруке мржње, неће бити разматрани.

Put yourself in the virtual exhibition NSIT reach your personal contribution through your own interpretation of exhibits, placing the links to internet pages with useful information on the subject or by adding a link to a video file onto Youtube. Comments on the links and descriptions of objects that contain offensive words, and messages of hatred, will not be considered.

coomenthyperlinkvideo

 

.

МГНС logo CMNS