МИЛАН КЕШЕЉ КОМУНИКАЦИЈО, ДОБАР ДАН

 

Ликовни гласник наступајуће информатичке технологије, Милан Кешељ (Савино Село, 1949), фасциниран могућностима новог комуникацијског кода, гради своју поетику од елемената компјутера, штампаних плоча, чипова и стварних кодираних информација на осмобитној траци транспонованих ликовним поступком, најављујући својим делима компјутеризацију друштва. На изложби Почеци информационих технологија у Новом Саду презентоване су уметничке слике овог новосадског сликара. Изложена уља на платну припадају циклусу Добар дан, комуникацијо. Инспирисана су доласком информационог доба, а настала у периоду од 1993. до 2002. године.

     
MILAN KEŠELJ :: HELLO, COMMUNICATION
Art herald the coming of information technology, Milan Kešelj (Savino Selo, 1949), fascinated by the possibilities of new communication code, builds his poetics of computer parts, printed circuit boards, chips and real coded information on the eight-bit bar transposed artistic process, announcing his works computerization of society . The exhibited oil paintings belonging to the cycle Hello, communication. Inspired by the advent of the information age, and was created in the period from 1993 to 2002.

 

 

 

 

 

 

 

.

МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА logo CITY MUSEUM NOVI SAD