homepitanjelevodesno

РАЧУНАЉКА АБАКУС

Abacus

     

Абакус или рачунаљка је справа која човеку олакшава рачунање а ништа не рачуна уместо њега. Она је најчешће направљена као дрвени оквир са жицама по којима се померају куглице. Вредност куглице зависи од тога на којој се жици куглица налази: на једној жици једна куглица има вредност 1, на следећој вредност 10, на следећој вредност 100. Две куглице на првој жици имају вредност 2, на другој вредност 20, и тако даље. Према томе абакус одговара рачунању у позиционом бројном систему.
Сабирање се остварује померањем куглица у једном смеру, а одузимање померањем у другом. Дакле, абакус је помоћно меморијско средство и нема функције какве ће имати механички калкулатори који су настали много касније.

Abacus or a counting frame is a tool which makes calculating easier but does not work on its own. It is usually made of beads that slide on sets of wires fitted inside a wooden frame. The value of a bead depends on the wire on which the bead slides: a bead on the first wire worths 1, on the next 10, and then 100. Two beads on the first wire worth 2, on the next 20, and so on.

The abacus is based on positional numeral system. The addition is done by sliding a bead in one direction, while the subtraction is done by sliding a bead in the opposite direction. The abacus is an auxiliary memory tool and does not possess functions of the latter mechanical calculators.

Видео / Video
 
Линкови / Hyperlinks
 
http://www.ee.ryerson.ca/~elf/abacus/history.html

http://history-computer.com/CalculatingTools/abacus.html

 

 


МГНС logo CMNS