homepitanjelevodesno

АДИАТОР CASTELL

Castell addiator

     

Проблем са сабирањем и одузимањем који постоји код шибера је решен другим типом аналогног калкулатора, такозваним адиатором, који се обично налази с друге стране шибера. Назив потиче од реномиране немачке компаније „Addiator“ која га је производила још од 30-их година 20. века. Постоји неколико типова адиатора: децимални, адиатори претварачи мерних јединица, пребацивачи валута, а и хексадецимални модели адиатора које су користили програмери пре изума електронског дигитрона.

The problem of addition and subtraction that slide rule had was solved using the other type of analogue calculator – an addiator, that can usually be found on the back of a slide rule. The name comes from a renowned German company Addiator that used to produce these since 1930s. There are several types of addiators: decimal, measurement converters, currency converters, and hexadecimal models used by computer programmers prior to the invention of electronic calculator.

Видео / Video
 
Линкови / Hyperlinks
 
http://sliderulemuseum.com/Adders.htm

МГНС logo CMNS