homepitanjelevodesno

COBOL PROGRAMMING FORM

     

Програмски језик COBOL (Common Business Oriented Language) био је један од најчешће коришћених програмских језика у пословним, финансијским и административним пословима. Једна од најважнијих премиса приликом дизајнирања програмског језика COBOL била је да програм буде разумљив и другом техничком и административном особљу укљученом у систем, а не само програмерима. Ово је било омогућено тиме што је кôд COBOL језика као програмску структуру користио енглеске речи. Још једна битна карактеристика краси овај програмски језик: лакоћа унапређивања постојећег кода. Како је сам код хијерархијски уређен, лако је наћи, на пример, улазне уређаје у њему, тако да свака промена хардвера или учитавање програма на нову машину нису захтевали поновно писање програма него само исправку кода улазних уређаја. На илустрацији је приказан испуњени програмски формулар с кодом за програм: превођење из цифарског у словни облик и заокруживање на 5 пара.

Content 2
Видео / Video
video link 
Линкови / Hyperlinks
1.

МГНС logo CMNS